Hovedsatsningsområde

SUNN BARNEHAGE

Hovedsatsingsområdet vårt er sunn barnehage, med fokus på fysisk aktivitet og kost. Dette vises igjen i planer, mat, og tilrettelegging for allsidig aktivitet i barnehagens inne- og utemiljø.

Vårt satsingsområde skal være en del av vår hverdag, og ligge til grunn for vår felles plattform. Vi har som mål å gi barna sunne matvaner fra de er helt små. Barna får servert frokost, lunsj og frukt-/ettermiddagsmåltid hver dag. Vi er bevisste på å gi barna variert mat, basert på anbefalinger om kosthold for barn. Grovt brød, frukt, melk og grønnsaker er en del av den daglige kosten.

Rammeplanen fremhever at barnehagens fysiske miljø skal være trygt og utfordrende og gi barna allsidige bevegelseserfaringer. Personalet skal utforme det fysiske miljøet slik at alle barn får muligheter til å delta aktivt i lek og andre aktiviteter, og slik at leker og materiell er tilgjengelig for barna.

Buggeland barnehage har et fantastisk uteområde. Det er stort, variert og det er brukt mye midler for å legge best mulig til rette. tillegg til eget uteområde, benytter vi oss av turområdene i nærmiljøet for å gi barna flere og mer varierte utfordringer.