• Årsplanen for bhg-året  fås ved henvendelse.

  • For foreldre med barn i barnehagen er planen tilgjengelig på mykid.no

  • Her finner du imidlertid progresjonsplanen vår innenfor fagområdene. Se underfanen «progresjonsplan fagområder».