Årsplan

  • Årsplanen for bhg-året 2021/2022:

Årsplan 21-22

  • For foreldre med barn i barnehagen er planen også tilgjengelig på mykid.no

  • Progresjonsplanen fagområder: Se underfanen «progresjonsplan fagområder».