Åpningstider:

Fra og med tirsdag 2. juni 2020 har vi igjen normal åpningstid. Vi vil fortsatt ha drift etter gjeldende regler for smittevern (gult lys). Vi gjør oppmerksom på at åpningstiden kan endres ifm risikonivå (rødt lys-gult lys-grønt lys). Info om dette vil være tilgjengelig på udir.no fra 29. mai.

Fra og med 18. mai 2020 utvider vi tilbudet til 7,5 t/dg kl. 0745-1515. Dette ifm revidert smitteveileder og -råd.

Ifm gjenåpningen av barnehagen etter å ha hatt Covid-19 stengt gir vi inntil videre et tilbud på 7 t/dg fra 0800-1500.

Fra og med gjenåpningen vil det kun bli fakturert for kr 50,- pr måned ifm drikke da man inntil videre må ha med egen mat.

Åpningstid: kl 0645-1630.

Sommeråpent juli/aug: 07.30-16.30 uke 27-32 sommeren 2020

Onsdag før Skjærtorsdag, julaften og nyttårsaften: Stengt.

I løpet av et barnehageår holdes det stengt i 6 kurs- og planleggingsdager. Disse står oppført i årsplanen.

Nye priser pr 1. jan 2020 ifm statsbudsjett og økning i makspris for barnehager:

Plass Pris Mat Totalt
100% 3135 450 3585
80% 2822 382 3204
60% 2195 292 2487
50% 1881 248 2129

Søskenmoderasjon: 30% på barn nr 2 og 50% på barn nr 3 og videre.

(det gis ikke søskenmoderasjon på mat).

For foresatte med barn i forskjellige barnehager må det selv søkes om tilbakebetaling av søskenmoderasjon. Dette gjøres via Sandnes kommune. Skjema for søknad fås ved henvendelse til kommunen.

For familier med lav inntekt kan det søkes om redusert betaling etc. Dette må gjøres via Sandnes kommune hvor man også finner info vedrørende dette.

Merk: Har man barn både i bhg og sfo, gis det søskenmoderasjon fra kommunens side ifm sfo-plassen(e). Dette må dere selv sjekke at dere får.