Info:

Fra og med uke 42 faser vi maten inn igjen. Vi starter med lunsj og frukt. Når det gjelder frokost må dere fremdeles ta med det, men senest innen uke 45 kommer det tilbake. Matpenger fra og med uke 42 blir avregnet fra neste faktura (nov).

Vi har normal åpningstid, med drift etter gjeldende regler for smittevern (gult lys). Vi gjør oppmerksom på at åpningstiden kan endres ifm risikonivå (rødt lys-gult lys-grønt lys).

Åpningstid: kl 0645-1630.

Sommeråpent juli/aug: 07.30-16.30 uke 27-32 sommeren 2020

Onsdag før Skjærtorsdag, julaften og nyttårsaften: Stengt.

I løpet av et barnehageår holdes det stengt i 6 kurs- og planleggingsdager. Disse står oppført i årsplanen.

Nye priser pr 1. jan 2021 ifm statsbudsjett og økning i makspris for barnehager (med forbehold om vedtak):

Plass Pris Mat Totalt
100% 3230 450 3680
80% 2910 360 3270
60% 2260 270 2530
50% 1940 225 2165

Gjeldende priser pr august 2020 ifm makspris for barnehager:

Plass Pris Mat Totalt
100% 3135 450 3585
80% 2822 360 3182
60% 2195 270 2465
50% 1881 225 2106

Søskenmoderasjon: 30% på barn nr 2 og 50% på barn nr 3 og videre.

(det gis ikke søskenmoderasjon på mat).

Merk: Har man barn både i bhg og sfo, gis det søskenmoderasjon fra kommunens side ifm sfo-plassen(e). Dette må dere selv sjekke at dere får.

For foresatte med barn i forskjellige barnehager må det selv søkes om tilbakebetaling av søskenmoderasjon. Dette gjøres via Sandnes kommune. Skjema for søknad fås ved henvendelse til kommunen.

For familier med lav inntekt kan det søkes om redusert betaling etc. Dette må gjøres via Sandnes kommune hvor man også finner info vedrørende dette.