Pris/åpningstid

Info:

Vi har normal åpningstid, med drift etter gjeldende regler for smittevern (gult lys). Vi gjør oppmerksom på at åpningstiden kan endres ifm risikonivå (rødt lys-gult lys-grønt lys).

Åpningstid: kl 0645-1630.

Sommeråpent juli/aug: 07.30-16.30 uke 26-31 sommeren 2021

Onsdag før Skjærtorsdag, julaften og nyttårsaften: Stengt.

I løpet av et barnehageår holdes det stengt i 6 kurs- og planleggingsdager. Disse står oppført i årsplanen.

Gjeldende priser ifm makspris for barnehager:

Plass Pris Mat Totalt
100% 3230 450 3680
80% 2910 360 3270
60% 2260 270 2530
50% 1940 225 2165

Nye priser pr 1. januar 2022 ifm makspris for barnehager (forbehold om statsbudsjett går gjennom):

Plass Pris Mat Totalt
100% 3315 450 3765
80% 2984 360 3344
60% 2321 270 2591
50% 1989 225 2214

Nye priser pr 1. august 2022 ifm makspris for barnehager (forbehold om statsbudsjett går gjennom):

Plass Pris Mat Totalt
100% 3050 450 3500
80% 2745 360 3105
60% 2135 270 2405
50% 1830 225 2055

Søskenmoderasjon: 30% på barn nr 2 og 50% på barn nr 3 og videre.

(det gis ikke søskenmoderasjon på mat).

Merk: Har man barn både i bhg og sfo, gis det søskenmoderasjon fra kommunens side ifm sfo-plassen(e). Dette må dere selv sjekke at dere får.

For foresatte med barn i forskjellige barnehager må det selv søkes om tilbakebetaling av søskenmoderasjon. Dette gjøres via Sandnes kommune. Skjema for søknad fås ved henvendelse til kommunen.

For familier med lav inntekt kan det søkes om redusert betaling etc. Dette må gjøres via Sandnes kommune hvor man også finner info vedrørende dette.