Åpningstider:

Åpningstid: kl 0645-1630.

Sommeråpent juli/aug: 07.30-16.30 (rundt uke 26/27-31/32).

Onsdag før Skjærtorsdag, julaften og nyttårsaften: Stengt.

I løpet av et barnehageår holdes det stengt i 6 kurs- og planleggingsdager. Disse står oppført i årsplanen.

Nye priser pr 1. jan 2020 ifm statsbudsjett og økning i makspris for barnehager:

Plass Pris Mat Totalt
100% 3135 450 3585
80% 2822 382 3204
60% 2195 292 2487
50% 1881 248 2129

Søskenmoderasjon: 30% på barn nr 2 og 50% på barn nr 3 og videre.

(det gis ikke søskenmoderasjon på mat).

For foresatte med barn i forskjellige barnehager må det selv søkes om tilbakebetaling av søskenmoderasjon. Dette gjøres via Sandnes kommune. Skjema for søknad fås ved henvendelse til kommunen.

For familier med lav inntekt kan det søkes om redusert betaling etc. Dette må gjøres via Sandnes kommune hvor man også finner info vedrørende dette.

Merk: Har man barn både i bhg og sfo, gis det søskenmoderasjon fra kommunens side ifm sfo-plassen(e). Dette må dere selv sjekke at dere får.