Pedagogisk dokumentasjon

Barnehagen driver aktivt med pedagogisk dokumentasjon i det daglig arbeidet. Til dette arbeidet dokumenteres og registrer vi så mye vi klarer av praksisfortellinger og aktiviteter fra dagliglivet. Dette være seg såvel barnlige som voksne historier og gullkorn.

Eks på historer:

To søsken har akkurat blitt levert i bhg, men er ikke helt fornøyd med at pappa måtte gå. De sitter ved siden av hverandre hvorpå lillesøster sier «Sant me vil te pappa» med triste øyne. Broren svarer «ja, men eg ska passa på deg eg». lillesøster legger så hode inntil storebror som takk for et betryggende svar.

En gutt har plaster på kinnet og en voksen kommenterer det. Gutten beskriver det da slik: «eg kjente det var grusvondt. Eg grein over heila kinne mitt å kjente det i hjerta. Eg må visa det te mamma. Hu komme te å bli redd for meg……i mange år.

I tillegg til den løpende dokumentasjon utgir vi også årlig en avis som kalles Buggeland Budstikke. Denne kopieres opp i  ca et par tusen eksemplarer og deles ut i nærmiljøet. Dette arbeidet har vi forøvrig fått med i Kari Papes siste bokutgivelse. Noe vi selvfølgelig er stolte over.

Videre har vi tatt i bruk det elektroniske verktøyet www.mykid.no. Hver avdeling har sin side på mykid og her foregår nå kommunikasjon og dokumentasjon mellom hjem og bhg. Dette erstatter ikke de daglige relasjoner, men verktøyet gjør all info lett tilgjengelig for alle foreldre, ikke minst med at alt er samlet på et sted. Bruken er selvsagt avklart med alle foreldrene og det er kun inviterte brukere som har tilgang.

Evaluering av barnehagens innhold, prosesser og måloppnåelse foregår fortløpende gjennom året på flere plan.

Avdelingene: Fastsetter månedplaner og lager ukeopplegg basert på månedlige evalueringer, årsplan og rammeplan. Alt arbeid dokumenteres gjennom planer, evalueringer, pedagogisk dokumentasjon av både gruppa og enkeltbarn.

Ledergruppa: Har som fast agenda på sine møter med en gjennomgang av perioden som var og perioden som kommer.

Samu/foreldreråd: Holdes informert om og kommer med innspill til barnehagens innhold og årplanleggging.

Eierstyret: Holdes informert om og kommer med innspill til barnehagens innhol og årsplanlegging.

Foresatte: Kommer med innspill i det daglig arbeidet/kontakten med barn og voksne - dette går både på her og nå situasjoner og angående barnehagens innhold for kommende perioder.

Barna: barnas interesser, ønsker og innspill i det daglig arbeidet vektlegges i de prosesser man jobber med/i. Barnas medvirkning kombinert med peronalets mål og prosesser ses i sammenheng ved evalureringer av barnehagens innhold.

Comments are closed.